Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar och beskriver rörelseorganens fysiologi, funktion och sjukdomar. 

Diagnostisering inom Ortopedisk medicin sker med hjälp av evidensbaserade, strukturspecifika kliniska tester av kroppens muskler, leder, senor, slemsäckar, nacke och ryggkotpelare. På ett strukturerat sätt ökas därigenom precisionen vid diagnostisering och förutsättningarna att ställa korrekt diagnos väsentligt.